Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vurdering af KOL

Ud fra en lungefunktionsmåling inddeler lægen KOL i fire sygdomsstadier eller sværhedsgrader.

Når du får målt din lungefunktion, måles der hvor meget luft, du puster ud på 1 sekund. Denne værdi kaldes FEV1. Målingen siger noget om, hvor meget modstand/forsnævring der er i dine luftveje. Lungefunktionen tager altid udgangspunkt i, hvad man forventer i forhold til alder, køn, højde og vægt.

Fire sværhedsgrader: 

  • mild
  • moderat
  • svær
  • meget svær

De fire sværhedsgrader er fastlagt gennem det internationale samarbejde mellem lungeeksperter fra hele verden og WHO under navnet Det Globale Initiativ for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (GOLD). 

GOLD har til formål at bekæmpe KOL og sætter internationale kriterier for, hvordan læger skal diagnosticere og behandle personer med KOL. I 2002 introducerede GOLD en international KOL-dag, som hvert år er den tredje onsdag i november. 

KOL i mild grad

Ved KOL i mild grad, også kaldet grad 1, er din lungefunktion ændret, så din FEV1 er større end 80 % af det, man forventer. Du mærker kun sygdommen, når du vil løbe eller gå hurtigt op ad bakke eller trapper. De fleste opdager ikke sygdommen i det milde stadie. Hvis sygdommen bliver opdaget, sker det tit ved en tilfældighed. Fx ved en lungefunktionsmåling, hvor din lungefunktion ikke er helt normal, fordi luftmodstanden er større end forventet. 

KOL i moderat grad

Ved KOL i moderat grad, eller grad 2, er din lungefunktion ændret, så din FEV1 ligger mellem 50-80 % af det, man forventer. Du mærker åndenøden, hvis du skal gå hurtigt, gå op ad bakke eller trapper, og ved tungere arbejde, fx når du støvsuger eller graver i haven. 

KOL i svær grad

Ved KOL i svær grad, eller grad 3, er din lungefunktion nedsat, så din FEV1 ligger mellem 30-50 %. Du bliver forpustet, når du går med jævnaldrende i almindeligt tempo i jævnt terræn, og du må tit holde pauser. Du finder derfor dit eget tempo. Hvis du kan, undgår du stejle trapper og holder ellers pause på hver etage. Du kan kun støvsuge, hvis du gør det langsomt eller i flere omgange. 

KOL i meget svær grad

Ved KOL i meget svær grad, eller grad 4, er din lungefunktion nedsat, så din FEV1 er mindre end 30 %. Du har nu besvær med at gå ret længe ad gangen og kan kun gå i dit eget langsomme tempo. Du har overladt støvsugeren til andre, og du får åndenød af at komme i tøjet om morgenen. 
Du kommer sjældent ud, og måske er du forpustet selv i hvile. Du oplever, at din åndenød tit tiltager i sådan en grad, at du må søge hjælp enten hos din læge eller på skadestuen.  

Kombineret vurdering 

For at kunne tilpasse behandlingen af KOL i de forskellige stadier bedre, har det globale initiativ GOLD yderligere inddelt KOL i grupperne A,B,C og D, som ikke kun fokuserer på, hvor nedsat din lungefunktion er, men også i hvilken grad sygdommen påvirker dig i dagligdagen. Det er nemlig ikke altid, at graden af nedsat lungefunktion og graden af symptomer følges ad.  

Lægen vurderer: 

  • Graden af symptomer i dagligdagen, det vil sige, hvor meget hoste, slim og åndenød du har 
  • Hvor nedsat din lungefunktion er
  • Hvor mange alvorlige forværringer du har haft i det forløbne år, som har ført til medicinændring 
  • Har du andre sygdomme, samtidig med at du har KOL, som øger risikoen for forværring. 

 
Tilhører du gruppe A, har du få daglige symptomer, lav grad af åndenød, lav risiko for forværring og en lungefunktion på mere end 50 %. 

Tilhører du gruppe B, har du mange daglige symptomer, høj grad af åndenød, lav risiko for forværring og en lungefunktion på mere end 50 %. 

Tilhører du gruppe C, har du få daglige symptomer, lav grad af åndenød, høj risiko for forværring og en lungefunktion, der er mindre end 50 %. 

Tilhører du gruppe D, har du mange daglige symptomer, høj grad af åndenød, høj risiko for forværring, og din lungefunktion er mindre end 50 %. 
 
Ud fra den samlede vurdering er lægen bedre i stand til at vurdere, hvilken behandling der er den rette for dig - ud fra de internationale guidelines. Da der er stor individuel forskel på, hvordan sygdommen påvirker hverdagen, er det også forskelligt, hvilken medicin der er den rette for dig.  

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
behandling