Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

På hospitalet

Forløb på hospitalet - fra modtagelse til udskrivning - hvad sker der?

Modtagelsen

På de fleste hospitaler vil du blive budt velkommen af sygeplejerskerne i modtagelsen. Herefter kommer der en yngre læge, som udspørger dig og undersøger dig nærmere. Hvis du har svær åndenød, vil du straks blive sat i behandling.

Hvis du ikke er så medtaget vil behandlingen kunne vente til undersøgelsen er færdig.

I løbet af lægens undersøgelse:

 • Vil du få lagt en plastickanyle i en af dine overfladiske blodårer på hånd eller arm. Plastickanylen bliver brugt til at tage blodprøver og til at give medicin direkte i blodet. På den måde kommer medicinen hurtigere ind i kroppen og virker derfor hurtigere.
 • Vil du - hvis du har behov for ilt tilskud - som regel få det gennem et næsekateter. Det er en plasticslange med to små dutter, der sidder i næseborene og sender ilt ind. Det vil give dig en fornemmelse af bedre at kunne få vejret. Samtidig vil du få luftvejsudvidende medicin som inhalation og tabletter, der indeholder steroid.
 • Vil du få taget et røntgenbillede af brystkassen enten i modtagelsen eller på røntgenafdelingen på vej op til den lungemedicinske afdeling.

På afdelingen

Samme aften eller næste morgen vil du på afdelingen blive undersøgt af en lidt mere erfaren læge. Lægen har set resultatet af røntgenundersøgelsen og blodprøverne og kan finde ud af, hvad der er årsagen til forværring i din sygdom. Der kan være en lang række årsager. Den mest almindelige årsag er akut luftvejsinfektion i form af bronkitis eller lungebetændelse.

 Men der kan også være andre årsager, fx:

 • angst og nervøsitet
 • dårlig hjertepumpefunktion og vand i lungerne
 • en sammenklappet lunge
 • en blodprop i lungen
 • lungekræft
 • mange andre sygdomme

Afhængig af årsagen skal du eventuelt igennem flere undersøgelser. Behandling af dine symptomer vil fortsætte under kyndig vejledning og observation af lungesygeplejerskerne på afdelingen. De har specialviden om lungesygdomme og stor erfaring med at hjælpe personer med KOL, fordi de i deres arbejde møder mange som dig.

Svær åndenød og NIV-behandling

Hvis du har svær åndenød og er godt træt - måske efter flere dage uden ordentlig søvn - kan lægen vælge at aflaste din vejrtrækning ved hjælp af en såkaldt NIV-behandling.

NIV står for "non invasiv ventilation" og er en meget mildere og mindre risikofyldt behandling end en respirator. Det foregår på den måde, at du får en tætsluttende maske på, som via en plasticslange er tilsluttet et apparat. Med vekslende tryk puster apparatet luft ned i dine lunger og aflaster derved din vejrtrækning. NIV-behandling aflaster din vejrtrækning og halverer din risiko for at komme i respirator.

De følgende dage på hospitalet

På stuegangen de følgende dage vil du komme til at snakke med læger med speciel erfaring i lungesygdomme.

Under stuegang vil du bl.a.:

 • Få målt din lungefunktion og få at vide, hvor meget din lungefunktion er nedsat
 • Blive udspurgt om dine rygevaner og - hvis du stadig er ryger - få tilbudt en snak om, hvordan det med professionel vejledning og støtte er muligt at holde op
 • Gentagne gange få at vide, at rygestop er det eneste, som kan bremse det hurtige tab i din lungefunktion
 • Få at vide, at rygestop også er det allervigtigste, hvis du vil undgå forværringer i fremtiden
 • Få en snak om betydningen af daglig motion afpasset efter, hvad du kan klare.

Træning og motion

Mens du er på hospitalet, bør du hver dag modtage træning og undervisning i, hvordan du bedst tackler din sygdom.

Specielt er det vigtig for dig at lære, hvordan du mestrer anfald af åndenød. Gennem forskellige øvelser og træning kan du opnå en bedre kontrol med din vejrtrækning. På den måde kan du bedre undgå de situationer, hvor det er åndenøden, der styrer dit liv og ikke omvendt.

Hvis du ønsker det, kan dine pårørende også få instruktion i, hvordan de bedst kan støtte dig. For eksempel i situationer, hvor det kniber med at få vejret. Eller instruktion i, hvordan de kan opmuntre dig til rygestop og daglig træning.

Hjem igen

Efter cirka en uges ophold på hospitalet vil du være klar til at komme hjem igen. Inden du bliver udskrevet, vil du få information om, hvilken medicin du skal fortsætte med hjemme, og hvordan du kan undgå at din sygdom blusser op igen.

Rygestop og træning vil komme på banen igen. Du vil eventuelt få anbefalet lægemidler, som kan forebygge forværringer, men ingen af dem vil være så effektive som rygestop og træning.

Opfølgning hos egen læge

Ligesom personer med forhøjet blodtryk skal have deres blodtryk tjekket, bør du - mindst to gange om året - gå til kontrol hos din læge. Der kommer hele tiden nye behandlingsmuligheder, som kan bedre livet for dig med KOL. Derfor er det vigtigt, at du får målt din lungefunktion og gennemgår din behandlingsplan med lægen.

Samtidig kan din læge sikre sig, at du tager din medicin korrekt, og at du har tilstrækkelig viden om din medicin og KOL. Du og din læge kan også gennemgå og eventuelt opdatere din hjemmebehandlingsplan.

ÅrstidsvariationDer bliver indlagt nogenlunde lige mange personer med KOL året rundt. Nogle har det værst om efteråret, andre har det værst om foråret. Der er en svag tendens til færre indlæggelser om sommeren.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
behandling