Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvordan virker medicinen

Blå og grøn

Medicin med beta2-agonister og antikolinergica får musklerne i bronkievæggen til at slappe af. Det betyder, at du får lettere ved at trække vejret, fordi medicinen får bronkierne til at udvide sig og derved bliver luftvejsmodstanden mindre. Derfor hedder beta2-agonister og antikolinergica også luftvejsudvidende eller bronkieudvidende medicin.

Forskel fra person til person

Medicin til behandling af KOL virker forskelligt fra person til person.
 
Den luftvejsudvidende medicin kommer i to former, en der virker i cirka tre til fem timer og en type, der virker i 12 til 24 timer. Med andre ord kan du få beta2-agonister og antikolinergica i både en kort- eller langtidsvirkende form.

Farvekoden udenpå den korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin er blå. Mens farvekoden for den langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin er grøn.

Theofyllaminer

Der er også en tredje form for luftvejsudvidende medicin, som hedder theofyllaminer. Lægen giver dig ikke theofyllaminer, før du har forsøgt dig med rygestop, motion og anden medicin. For eksempel, hvis du har bivirkninger af den anden medicin eller svært ved at bruge inhalationsmedicin.

Theofyllaminer har ringe virkning og nogle flere bivirkninger, men de er billige. I dosis af 300 mg to gange daglig er der faktisk kun ganske få bivirkninger.

Brun og orange/rød

Lægemidler med steroid virker på betændelsesreaktionen i lungerne ved, at hævelse og rødme aftager. Steroid virker ikke på de daglige symptomer, men forebygger og nedbringer antallet af forværringer i sygdommen. En kombination af steroid og langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin reducerer yderligere risikoen for forværring.

Det er kun personer med svær eller meget svær KOL og mere end to forværringer pr. år, som bliver behandlet med steroid.

Farvekoden udenpå den forebyggende medicin er brun eller orange/rød.

Hvilken effekt har medicinen?

Korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin

Ved mild og moderat grad af KOL hjælper den korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin på din åndenød. De to former for korttidsvirkende medicin til behandling af mild og moderat KOL - beta2-agonister og antikolinergica - er nogenlunde lige effektive. Du kan tage dem hver for sig eller som en kombination. Der går 15 til 30 minutter før du kan mærke virkningen. Beta2-agonister virker lidt hurtigere end antikolinergica. Virkningen holder i tre til fem timer – lidt længere for antikolinergica.

Langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin

Til svær eller meget svær KOL vil lægen ofte give dig en kombination af kort- og langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin. En dosis af den langtidsvirkende Beta2-agonist - som fx Formetorol, Oxis, Serevent - virker i cirka 12 timer. To doser om dagen vil derfor virke hele døgnet.

Det eneste langtidsvirkende luftvejsudvidende antikolinergicum er Spiriva, som virker i 24 timer. Derfor behøver du kun tage den langtidsvirkende medicin en til to gange om dagen. Endvidere vil du få medicin, der forebygger forværringer af din sygdom, fx steroid.

Den langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin har alene eller i kombination med steroid en beskeden effekt på:

  • dine problemer med at få vejret
  • din livskvalitet
  • din fysiske udfoldelsesevne
  • din lungefunktion og nedsætter behovet for de korttidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler.

Medicin i pulver- eller væskeform

Det er mest effektivt og forbundet med færrest bivirkninger, hvis du inhalerer medicinen enten i pulver- eller væskeform.

Rygestop - det er aldrig for sent!

Ingen anden behandling - hverken træning eller medicinsk behandling - er så effektiv som rygestop.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
behandling