Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Blodprøve fra arterien

På hospitalets lungemedicinske ambulatorium vil personalet tage en prøve af dit arterieblod. Det er det blod, som hjertet pumper ud i kroppen.

Arterieblodet afspejler iltindholdet i blodet, efter at det har fået tilført ilt i lungerne.

Prøven bliver taget fra en af håndleddets pulsårer. Herefter vil du i en halv time få tilført en liter ilt i minuttet. Efter den halve time vil en ny arterieblodprøve vise, om dit iltindhold i blodet er steget tilstrækkeligt til, at tilskud af ilt vil gavne dig på længere sigt.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
behandling