Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Forebyg forværring

Næsten alle de redskaber, som lægen behandler KOL med, vil også forebygge forværringer

Rygestop og motion

Af de redskaber er rygestop det vigtigste redskab – ved rygestop nedbringer du risikoen for forværring markant. Ligeså vigtigt er det, at du bruger din krop så meget som muligt.

Det kan du fx gøre ved at dyrke motion sammen med andre, der har KOL. Det er en effektiv måde at forebygge forværring på. Lægemidler til behandling af KOL nedbringer risikoen for forværring, men de er ikke så effektive som rygestop og motion.

Medicin

Hvis du har KOL i svær eller meget svær grad med hyppige forværringer, kan du med fordel bruge et inhalationspræparat, der indeholder steroid. Det reducerer risikoen for en forværring. Det betyder fx, at fem årlige forværringer bliver reduceret til fire.

Du kan også nedbringe risikoen for forværring en lille smule, hvis du hver dag - tre gange om dagen - tager det slimløsende lægemiddel acetylcystein. Langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin til inhalation kan også minimere risikoen for forværringer.

Hvis du bruger en kombination af inhalationspræparater med langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin og steroid nedsætter det risikoen for forværring. Det betyder fx, at seks årlige forværringer bliver reduceret til fire.

Vaccinationer

Influenzavaccination nedsætter risikoen for influenza og dermed den opblussen i KOL-symptomerne, som ofte vil følge med en omgang influenza. Har du KOL, bør du blive influenzavaccineret en gang årligt før "influenzasæsonen" sætter ind. Derimod er det tvivlsomt, om pneumokok- vaccination mod lungebetændelse forebygger forværring i din KOL.

Irriterende luftarter

Irriterende luftarter som kemiske stoffer, støv og røg på arbejdspladsen, stærke parfumer, mados samt tobaksrøg kan også udløse en opblussen af dine symptomer.

Røg kan irritere

Efter rygestop oplever mange med KOL, at de ikke længere kan tåle andres tobaksrøg. Det kan virke paradoksalt og give anledning til konflikter med familien og omgangskredsen.

Rygestop

Rygestop er den mest effektive måde at bremse sygdommen KOL på. Tobak er skyld i de fleste tilfælde af KOL, men KOL kan også ramme folk, som aldrig har røget. Tidligere mente lægerne, at 15-20 % af alle rygere udviklede KOL.

Undersøgelser viser, at hvis rygerne lever længe nok vil op mod 50 % have KOL i 70-80 års alderen. Alle mennesker vil fra de er 20-25 år tabe en lille smule i lungefunktion, men rygere taber lungefunktion i et tempo, som er to-tre gange så hurtigt som hos ikke-rygere.

Det hurtige tab i lungefunktion er karakteristisk for sygdommen KOL. For rygere er det eneste, som kan bremse tabet i lungefunktion at holde op med at ryge.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
behandling