Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Fremtidsudsigter

Fremtidsudsigterne for din sygdom afhænger af:

  • Hvor god din lungefunktion er: jo dårligere lungefunktion, jo dårligere er dine fremtidsudsigter.
  • Hvor hyppigt sygdommen blusser op. Jo flere gange du oplever forværring i dine symptomer, jo dårligere er dine fremtidsudsigter.
  • Om du har andre alvorlige sygdomme samtidig med din KOL. Jo flere alvorlige sygdomme du har samtidig med din KOL-sygdom, jo dårligere er dine chancer på længere sigt.